Skip to main content

VISUE & SMILE

VISUE står bag Stam- og Målerdata Integrationsløsning også kendt som SMILE. Løsningen er blevet udviklet for at varetage håndtering af stamdata og målerdata

Hvad er SMILE
Løsningen gør det nemt at administrere data, køre søgninger og lave analyser, samtidig med at fejlkilderne mindskes og IT-sikkerheden er i top. SMILE handler grundlæggende om at gøre data mere tilgængelige og brugbare på tværs af forskellige systemer og processer. Dette kan hjælpe forsyningsvirksomheder med at optimere drift, overvåge forbrugsmønstre mere effektivt og forbedre kundeservice.

Hvem er VISUE
VISUE repræsenterer et bredt udsnit af den danske forsyningssektor i kraft af en stor ejerkreds og en række aftagerselskaber. Ejer- og aftagerselskaberne dækker i dag tilsammen 1,94 millioner aftagepunkter i Danmark(https://visue.net)

Hvad er Stam- og Målerdata
Når det kommer til forsyningssektoren, er stamdata grundlæggende oplysninger om forbrugere, installationer og kontraktforhold, mens målerdata refererer til de faktiske målinger af forbrug, typisk fra målere såsom el- eller gasmålere.

Fremtidsudsigterne
For de VISUE forsyningsselskaber der har valgt at implementere Stam- og Målerdata Integrationsløsning (SMILE) forventes det at de opnår en række fordele, så som: 

Øget datakvalitet
Bedre forbrugerindsigt
Lettere implementering af Smart Grid-teknologi
Øget kundeengagementet
Sikre overholdelse af standarder og reguleringer

baltech og SMILE
Fra baltechs side kan vi i den forbindelse levere nye Field Service løsninger. Hvis du har en Field Service løsning i forvejen, så tager vi udgangspunkt i den og jeres ønsker om at realisere jeres vision

Har i hørt om SMILE?

VISUE står bag Stam- og Målerdata Integrationsløsning også kendt som SMILE. Løsningen er blevet udviklet for at varetage håndtering af stamdata og målerdata

Hvad er SMILE
Løsningen gør det nemt at administrere data, køre søgninger og lave analyser, samtidig med at fejlkilderne mindskes og IT-sikkerheden er i top. SMILE handler grundlæggende om at gøre data mere tilgængelige og brugbare på tværs af forskellige systemer og processer. Dette kan hjælpe forsyningsvirksomheder med at optimere drift, overvåge forbrugsmønstre mere effektivt og forbedre kundeservice.

Hvem er VISUE
VISUE repræsenterer et bredt udsnit af den danske forsyningssektor i kraft af en stor ejerkreds og en række aftagerselskaber. Ejer- og aftagerselskaberne dækker i dag tilsammen 1,94 millioner aftagepunkter i Danmark(https://visue.net)

Hvad er Stam- og Målerdata
Når det kommer til forsyningssektoren, er stamdata grundlæggende oplysninger om forbrugere, installationer og kontraktforhold, mens målerdata refererer til de faktiske målinger af forbrug, typisk fra målere såsom el- eller gasmålere.

Fremtidsudsigterne
For de VISUE forsyningsselskaber der har valgt at implementere Stam- og Målerdata Integrationsløsning (SMILE) forventes det at de opnår en række fordele, så som: 

Øget datakvalitet
Bedre forbrugerindsigt
Lettere implementering af Smart Grid-teknologi
Øget kundeengagementet
Sikre overholdelse af standarder og reguleringer

baltech og SMILE
Fra baltechs side kan vi i den forbindelse levere nye Field Service løsninger. Hvis du har en Field Service løsning i forvejen, så tager vi udgangspunkt i den og jeres ønsker om at realisere jeres vision

Skal vi tage en snak om Field Service løsninger?

Vil du høre mere, så kontakt os på:
+45 40 10 00 22 eller info@baltech.dk

kontakt os