Skip to main content

Ny arbejdstidslov

En ny arbejdstidslov træder i kraft d. 1 juli 2024. Formålet med de nye regler er, at danske virksomheder fremover skal sikre, at deres medarbejdere registrerer deres arbejdstid. Herved beskytter arbejdstidsloven medarbejdernes rettigheder i forhold til daglig arbejdstid, pauser, hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid.

Loven indeholder bestemmelser om følgende:

  • Arbejdsgivere skal indføre et arbejds tidsregistreringssystem. Dette system skal muliggøre registrering af den daglige arbejdstid for hver medarbejder individuelt.
  • Medarbejdere skal have adgang til deres egne oplysninger
  • Arbejdsgivere er ansvarlige for at opbevare registrerede oplysninger i fem år efter

Hvilke registreringssystem skal forsyningsvirksomheder benytte sig af?

Kravet om et “objektivt, pålideligt og tilgængeligt registreringssystem” giver betydelig frihed til metodevalg. I princippet kan tidsregistreringen derfor udføres enten via digitale systemer eller ved hjælp af fysiske timesedler, så længe det opfylder lovens krav.

baltechs registreringssystem kan hjælpe forsyningsvirksomheder med at være sikker på at overholde de nye lovkrav. Registreringssystemet er i form af en App, hvor medarbejdere nemt kan tidsregistrere fra en App.

Mulighederne med Power Apps er uendelige, så lad os tage en dialog, om hvordan i nemt kan implementere et registreringssystem.Ny arbejdstidslov 
Forsyningsvirksomheder skal som alle andre virksomheder være forberedt på de skærpede krav omkring arbejdstidsregistrering

En ny arbejdstidslov træder i kraft d. 1 juli 2024. Formålet med de nye regler er, at danske virksomheder fremover skal sikre, at deres medarbejdere registrerer deres arbejdstid. Herved beskytter arbejdstidsloven medarbejdernes rettigheder i forhold til daglig arbejdstid, pauser, hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid.

Loven indeholder bestemmelser om følgende:

  • Arbejdsgivere skal indføre et arbejds tidsregistreringssystem. Dette system skal muliggøre registrering af den daglige arbejdstid for hver medarbejder individuelt.
  • Medarbejdere skal have adgang til deres egne oplysninger
  • Arbejdsgivere er ansvarlige for at opbevare registrerede oplysninger i fem år efter

Hvilke registreringssystem skal forsyningsvirksomheder benytte sig af?

Kravet om et “objektivt, pålideligt og tilgængeligt registreringssystem” giver betydelig frihed til metodevalg. I princippet kan tidsregistreringen derfor udføres enten via digitale systemer eller ved hjælp af fysiske timesedler, så længe det opfylder lovens krav.

baltechs registreringssystem kan hjælpe forsyningsvirksomheder med at være sikker på at overholde de nye lovkrav. Registreringssystemet er i form af en App, hvor medarbejdere nemt kan tidsregistrere fra en app.

Mulighederne med Power Apps er uendelige, så lad os tage en dialog, om hvordan i nemt kan implementere et registreringssystem med os. 

Skal vi tage en snak om tidsregistreringssystem?

Vil du høre mere så kontakt os på:
+45 40 10 00 22 eller info@baltech.dk

kontakt os