Skip to main content

Få styr på persondata i Dynamics 365

Vi hjælper virksomheder med at GDPR-sikre deres Dynamics 365-løsninger, så de overholder loven og undgår dårlig omtale.

Book en gratis konsultation

Hvad kan vi hjælpe med?

Samtykke

Vi opsætter funktioner til samtykke-indhentning og sørger for, at de indhentede samtykker lagres korrekt, så de nemt kan findes frem, når en kunde/ansat beder om dokumentation eller ønsker at trække sit samtykke tilbage igen.

Indsigt

Vi tilpasser datamodel og registrerings-processer, så det bliver nemt at få overblik over, hvilke persondata I har på en given kunde/ansat. Vi kan også hjælpe med at effektivisere jeres proces for sagsbehandling af indsigts- og sletnings-anmodninger - evt. med en portal, hvor kunden selv kan se og rette i sine data.

Adgangskontrol

Vi gennemgår, efterprøver og tilpasser jeres sikkerhedsmodel, så medarbejdere kun har adgang til persondata, som er relevante for den funktion, de varetager. Vi kan også opsætte særlig beskyttelse af følsomme persondata på felt-niveau.

Sletning

Vi implementerer opbevaringsperioder og automatiske processer for sletning eller anonymisering af persondata. På den måde kan I sikre, at data bliver slettet rettidigt og fuldstændigt (uden efterladenskaber i logfiler osv.).

Ovenstående er eksempler på GDPR-områder, som kunder typisk har behov for hjælp til. Afhængigt af hvad din virksomhed laver, kan I være mere eller mindre udfordrede på disse – og måske er der nogle helt andre ting, I skal være opmærksomme på. Ring til os på 40 10 00 22 eller mail os på info@baltech.dk, så tager vi et kig på jeres løsning og processer.

Sådan arbejder vi med GDPR-compliance

1. Overblik

Vores samarbejde begynder med et uformelt møde, hvor vi får en fornemmelse af, hvor I er henne på jeres GDPR-rejse – Hvilke udfordringer har I identificeret? Hvad har I allerede gjort? Er der områder som skal afdækkes nærmere? Med afsæt i vores specialist-viden om Dynamics 365 og GDPR-compliance, danner vi os et overblik over de områder, som er vigtigst at få under kontrol.

2. Prioritering

Vi hjælper jer med at prioritere indsatserne ud fra forretningsværdi. Værdi handler om risiko-reduktion (undgå bøder og dårlig omtale), men ikke udelukkende. Ofte er der væsentlige sidegevinster ved GDPR-tiltag, som bør indgå i prioriteringen, f.eks. at få automatiseret en tidskrævende proces eller forbedret kvaliteten af jeres kundedata.

3. Aktion

Vi igangsætter et intensivt GDPR-forløb med en varighed på 1-3 uger. I forløbet gør vi det, der skal til for at I bliver compliant på de aftale områder – vi tilretter jeres system, tilføjer nye funktioner og ændrer processer i tæt samarbejde med forretningens eksperter. Efter endt forløb evaluerer vi på samarbejdet og drøfter evt. videre skridt.

Kontakt os