Vores Core Services

Udviklingsprojekt

Vi leverer komplette projektforløb fra behov til ibrugtagning. Vi arbejder efter velafprøvede, agile principper og altid i tæt samspil med forretningen.

Turnaround

Lever din løsning ikke op til forretningens aktuelle behov? Er den for kompleks at bruge? Vi forbedrer din eksisterende løsning, så den skaber reel værdi.

Baltech Support

Med en Baltech-supportaftale vil dine medarbejdere altid kunne komme i kontakt med en konsulent, som kender din løsning, kan fejlrette og svare på spørgsmål.

Vi tilbyder desuden

GDPR-sikring

Vi implementerer processer og funktioner til samtykke-registrering, indsigtssager, automatisk sletning m.m.

Licens-eftersyn

Vi har sparet kunder for op til 100.000 kr. om året ved at sammensætte det helt rigtige mix af licenstyper og udnytte forskellige rabatmuligheder.

Træning i Dynamics 365

Mange virksomheder får leveret en Dynamics 365-løsning uden at modtage træning i brug og vedligeholdelse. Vi bringer jer up-to-speed!