Case: HOFOR udmønter ambitiøs CSR-politik med IT-løsning fra Baltech

HOFOR har høje ambitioner om at sikre et bæredygtigt ressourceforbrug og ordentlige arbejdsforhold i forsyningsbranchen. Med Baltechs assistance har HOFOR fået et overblik og en systematik, som gør det muligt at skrue op for indsatsen på CSR-området.

Hvad var behovet?

Som Danmarks største spiller på forsyningsmarkedet, må HOFOR påtage sig et stort samfundsansvar. Derfor arbejder HOFOR aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility). HOFORs CSR-politik omhandler især klima og miljø, men også forholdene for de medarbejdere, som arbejder i forsyningsbranchen.

HOFOR ønskede at styrke indsatsen med at stille krav til leverandører samt føre kontrol med, om kravene bliver overholdt. Desuden havde HOFOR et behov for at kunne registrere og agere på CSR-relaterede observationer, som kunne komme fra medarbejdere, borgere eller andre interessenter.

Om HOFOR

  • HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) forsyner borgere med vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling samt opsætter vindmøller
  • HOFOR beskæftiger 1100 medarbejdere og har en årlig omsætning på over 5 mia. kr.
  • Selskabet investerer over 1 mia. kr. årligt i forskellige anlægsprojekter, som udføres af eksterne leverandører

Læs mere om HOFOR på www.hofor.dk.

Hvad blev resultatet?

  • Medarbejderne kan tilgå og indtaste forretningsdata om CSR-området via en dedikeret app – denne løsning giver overblik og “fokus på opgaven”
  • Fra en intuitiv brugergrænseflade kan medarbejderne: fremkalde kontrolplaner, se status på kontroller, håndtere “afvigende” forhold og observationer samt screene potentielle leverandører ved udsendelse af et selvevaluerings-skema
  • App´en er bygget på HOFORs Dynamics 365-platform, som faciliterer vidensdeling og nem rapportering på tværs af organisationens afdelinger

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har din virksomhed også behov for en løsning til at systematisere og dokumentere jeres CSR-tiltag? Eller har du andre behov og overvejer, om en løsning baseret på Dynamics 365 kunne være svaret?

Kontakt os