Case: HOFOR’s fjernkøling afdeling erstatter Access database og Excel-ark med en ny Fjernkøling-app bygget på Dynamics 365 PowerPlatform.

Som Danmarks største spiller på forsyningsmarkedet, ønsker HOFOR at sænke Københavns CO2-udledning ved at udbyde miljøvenlig fjernkøling til erhvervskunder. HOFOR arbejder desuden løbende for at udvide fjernkølingsnettet. Hovedaktiviteterne er produktion, distribution og salg af fjernkøling til kunder i København, der har brug for køling til fx aircondition eller serverrum.

Om HOFOR

  • HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) forsyner borgere med vand, spildevand, fjernvarme, bygas og fjernkøling samt opsætter vindmøller
  • HOFOR beskæftiger 1100 medarbejdere og har en årlig omsætning på over 5 mia. kr.
  • Selskabet investerer over 1 mia. kr. årligt i forskellige anlægsprojekter som udføres af eksterne leverandører

Læs mere om HOFOR på www.hofor.dk.

“Systemet medfører kortere procesgange, og en forenkling ved at samle flere forskellige systemer. Dette skaber bedre datagrundlag og oversigt, så bl.a. alle kunder, kontaktpersoner og lignende er samlet.
Dermed kan der informeres hurtigt og effektivt hvis der er forsyningssvigt, og der er bedre styr på data (GDPR). Samtidigt er det en milepæl mod et integreret system, hvor der satses på at dette kan være forudsætningen for workflow til udkørende folk som håndter målerer, udskiftning, fejl m.m. Og der arbejdes på at integrere yderligere i form af fx afregning.”

– Business Consultant, HOFOR Fjernkøling

Hvad var behovet?

HOFOR ønskede at få et overblik over kunder, kontaktpersoner og salgsmuligheder. Det skulle samtidigt være nemt at fremsøge information omkring eksisterende aftaler og se, hvilken type installation, stik, måler og FA-enhed der var tilknyttet aftalen. Yderligere var der behov for lagerstyring og håndtering af målere samt deres historik. Det generelle ønske til appen var et person-uafhængigt værktøj, så man hurtigt og effektivt kunne videregive vigtig viden imellem kollegaer ift. eksisterende kunder og kunder i pipelines.

På sigt er ønsket at genere arbejdsordre til fjernkøling teknikerne via Field Service og en integration til økonomisystemet for at automatisere faktureringsdelen.

Hvad blev resultatet?

  • Medarbejderne har fået en løsning som giver dem et overblik over kunder, kundedata og salgsmuligheder. Appen fungerer som et fundament for måler og målerhåndtering, samt interaktion og datadeling på tværs med andre afdelinger i HOFOR: Salg, Kundeløsninger, Kunderådgivning og Projektgodkendelser.
  • Fra en simpel og enkel brugergrænseflade kan medarbejderne fremsøge information omkring, stik, installationer, FA-logger/enheder og relationerne imellem. Det er blevet meget nemmere at oprette og lagerstyre kundeaktiver og indtaste data omkring målertype, målerstørrelse, målerretning og se IP-adresse, telefonnummer og serienummer på FA-enheder samt spore opsætnings- og nedtagningstidspunktet.
  • App’en er bygget på HOFORs Dynamics 365-platform, som faciliterer vidensdeling og nem rapportering på tværs af organisationens afdelinger

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Har din virksomhed også behov for en løsning til at systematisere Jeres forsyningsafdelinger? Eller har du andre behov og overvejer, om en løsning baseret på Dynamics 365 kunne være svaret?

Kontakt os